Reklamační podmínky

REKLAMAČNÍ PODMÍNKY
Reklamace
I přes veškerou snahu PRATR a.s. a OBORA resort se může stát, že budete mít oprávněnou reklamaci týkající se Vašeho pobytu. Aby bylo možné Vaši reklamaci vyřešit v co nejkratší době, dbejte prosím následujících kroků.
Krok 1
Stížnost je třeba nejprve ohlásit přímo na místě vedení resortu. Jen tak máme možnost Vaši reklamaci zpracovat a nabídnout Vám nějaké alternativní řešení.
Krok 2
Pokud nebylo možné Vaši reklamaci vyřešit s vedením resortu k Vaší spokojenosti, máte možnost, nejpozději do měsíce od ukončení pobytu, Vaši stížnost v písemné formě zaslat na:
PRATR a.s.
Obchodní oddělení
Náchodská 524
541 03 Trutnov
[email protected]

Ve Vaší reklamaci prosím uveďte číslo Vaší rezervace, jméno a adresu, termín pobytu, jméno a číslo chatky. Vaši zkušenost bereme vážně a předložíme ji dotyčnému poskytovateli služeb v PRATR a.s. Stížnost pak bude zpracována s maximální péčí.
Krok 3
Pokud Vám nedokáže pomoci ani náš zákaznický servis, máte možnost předložit Vaši žádost České obchodní inspekci.
MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ
Ubytovaný host má právo podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:
Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát-oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2
Email: [email protected]
Web: https://adr.coi.cz
Česká obchodní inspekce je dozorovým orgánem vykonávajícím dohled nad ochranou spotřebitele, postupující podle zákona č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění pozdějších předpisů, a dalších právních předpisů. Internetová stránka České obchodní inspekce je www.coi.cz
Vydáním těchto Všeobecných obchodních podmínek ztrácejí svou platnost všechny předcházející publikace.

Na základě novely zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele, přibyla povinnost informovat o „subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, který je pro daný typ nabízeného, prodávaného, poskytovaného nebo zprostředkovaného výrobku nebo služby věcně příslušný“. Taková informace má být spotřebiteli sdělena jasným, srozumitelným a snadno dostupným způsobem a má zahrnovat rovněž internetovou adresu takového subjektu. Zákon výslovně uvádí, že provozuje-li podnikatel internetové stránky, má být informace uvedena i na těchto stránkách, a pokud podnikatel v rámci uzavření smlouvy odkazuje na své obchodní podmínky, musí být informace obsažena i zde.
Ubytovatelé
1. Ubytovaný host má právo podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:
Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2
Email: [email protected]
Web: https://adr.coi.cz
Česká obchodní inspekce je dozorovým orgánem vykonávajícím dohled nad ochranou spotřebitele, postupující podle zákona č. 64/1986 Sb. o České obchodní inspekci, ve znění pozdějších předpisů, a dalších právních předpisů. Internetová stránka České obchodní inspekce je www.coi.cz.
2. V souladu s ustanovením § 1837 písmena j) zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ubytovanému jako spotřebiteli nevzniká právo na odstoupení od smlouvy o ubytování, pokud ubytovací zařízení poskytuje plnění v určeném termínu.
Provozovatelé restaurací
1. Host má právo podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:
Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát-oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2
Email: [email protected]
Web: https://adr.coi.cz
Všeobecné podmínky (PDF)